KAPADOKYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Müdür
Doç. Dr. Sinan Akıllı / sinan.akilli@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Buket Köremezli / buket.koremezli@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Sümer / cagdas.sumer@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Doç. Dr. Halil Burak Sakal / burak.sakal@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Kuran / hikmet.kuran@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar / duygu.oylubas@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09