KAPADOKYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı / sinan.akilli@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Buket Köremezli /buket.koremezli@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Sümer/ cagdas.sumer@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal / burak.sakal@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Kuran / hikmet.kuran@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar / duygu.oylubas@kapadokya.edu.tr 0384 353 50 09