Başvuru Takvimi

Başvuruların Alınması: 12 Haziran- 04 Temmuz 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları :12 Haziran- 04 Temmuz 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı : 05 Temmuz 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç ilanı: 06 Temmuz 2023

Değerlendirme/Online Mülakatlar*: 07-10 Temmuz 2023

Sonuç İlanı: 13 Temmuz 2023

Kesin Kayıt: 17-22 Temmuz 2023

Yedek Kayıt: 25-27 Temmuz 2023

 

* Kabul şartlarına göre online mülakat yapan programlar:  İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli-Tezsiz), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)