2. Başvuru Dönemi Takvimi

Başvuruların Alınması: 19-27 Ocak 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları :19-24 Ocak 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı : 25 Ocak 2023

KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç ilanı: 26 Ocak 2023

Değerlendirme/Online Mülakatlar*: 30-31 Ocak 2023

Sonuç İlanı: 02 Şubat 2023

Kesin Kayıt: 04-17 Şubat 2023 olarak güncellenmiştir.

 

* Kabul şartlarına göre online mülakat yapan programlar:  İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli-Tezsiz), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)

** 2022-2023 Bahar dönemi için birinci başvuru dönemi sonrasında programlarda kalan (varsa) kontenjan dahilinde değerlendirme yapılacaktır.

***Turist Rehberliği Tezsiz-Uzaktan programı başvuruları 3. Başvuru Döneminde değerlendirmeye alınacaktır.

****Turist Rehberliği tezsiz (örgün) programı kontenjanı dolmuştur.

 

– 3. Başvuru Dönemi başvuruları 18 Şubat 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

– 3. Başvuru Dönemi “KÜN İngilizce Yeterlik Sınavı” takvimi ile değerlendirme, sonuç açıklama, kesin kayıt ve yedek aday kayıt tarihleri daha sonra ayrıca ilan edilecektir.