2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Süresi Uzatıldı

2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı Lisansüstü Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yükseköğretim Kurumu içindeki bir yüksek lisans programında veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış̧ olmak.
 2. Yatay geçiş yapılacak yüksek lisans programının öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak. Başvuru koşulları Enstitü internet sayfasında yer almaktadır. Başvuru koşulları için tıklayınız.
 3. Disiplin cezası almış olmamak (Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.)
 4. Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine; başvurusu kabul edilen bir öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili yüksek lisans programının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

– Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans diploma programına eşdeğerliğinin Kapadokya Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurt dışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler, yurt içinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

– Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ile ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

 1. Kurumlar arası yatay geçiş başvuru formu .Başvuru formu için tıklayınız. 
 2. Onaylı not dökümü (transkript)
 3. Onaylı ders tanımları (ders içeriği)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Öğrenci belgesi
 6. Disiplin belgesi
 7. Lisans diplomasının onaylı örneği
 8. 2 adet fotoğraf

Not: Başvurular tüm belgeler eksiksiz olarak posta/kargo yoluyla veya şahsen yapılmaktadır.

 

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçiş yapılacak yüksek lisans programının başvuru koşullarını taşıyor olmak. Başvuru koşulları Enstitü internet sayfasında yer almaktadır.
 2. Aynı programın Tezsiz öğretiminden Tezli öğretimine kurum içi yatay geçişte aranan şartlar anabilim dallarına göre aşağıdaki şekildedir:
 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Kültürel Çalışmalar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sağlık Yönetimi, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı öğrencilerinin tezsiz yüksek lisansta almış oldukları derslerin tamamını başarmış olmaları,
 2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin tezsiz yüksek lisansta almış oldukları derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden en az üçünde not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili olması,

3. Aynı programın Tezli öğretiminden Tezsiz öğretimine kurum içi yatay geçişte başarı şartı aranmamaktadır.

 

Kurum İçi Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

 1. Kurum içi yatay geçiş başvuru formu ve ekleri ( Tezli – Tezsiz )
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt- İntibak İşlem Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 17.09.2022 Başlangıç Bitiş
07.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 24.09.2022