Ahiler Kalkınma Ajansı Lisansüstü Tezleri Destekleme Programına Başvurular Başladı (15.03.2021)

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılında TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) faaliyette bulunan imalat sanayii sektöründeki işletmelere odaklanılacak yalın üretim sistemi/teknikleri, temiz üretim teknolojileri/uygulamaları, endüstriyel simbiyoz yaklaşımı/uygulamaları, aile ve şirket anayasası uygulamaları, kaynak ve süreç verimliliği, kurumsal kaynak planlaması, yenilik yönetimi, pazarlama stratejileri ve yönetimi, markalaşma, e-ticaret, dış ticaret, dijital dönüşüm, lojistik ağları, yapay zekâ ve işletme uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, çevre/atık yönetimi alanındaki lisansüstü tezlere vereceği destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.