Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı 2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü 2021-2022 güz yarıyılı 2.başvuru değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Kesin Kayıt Belgeleri

 1. Lisans Diploması (Mezun Belgesi)
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (Not Dökümü Belgesi)
 3. Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Yalnızca Doktora Öğrencileri için)
 4. Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Transkript) Belgesi veya Onaylı Sureti (Yalnızca Doktora Öğrencileri İçin)
 5. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (Başvuru esnasında ALES belgesi ibraz etmişler için)
 6. Dil Puanını Gösterir Belge (İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programları için)
 7. Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınmış)
 8. T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi
 9. Dört Adet Fotoğraf
 10. Öğrenci Taahhütnamesi ve Açık Rıza Beyan Formu – Örgün Öğretim (indirmek için tıklayınız) (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencileri için)
 11. Öğrenci Taahhütnamesi ve Açık Rıza Beyan Formu – Uzaktan Öğretim (indirmek için tıklayınız) (Tezsiz-Uzaktan Yüksek Lisans öğrencileri için)
 12. Öğrenci Bilgi Formu
 13. Eğitim Taahhütnamesi
 14. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontu (veya kredi kartı ödeme belgesi)
 15. Covid – 19 Tedbirlerine Dair Taahhütname (indirmek için tıklayınız)

*Kayıt işlemleri ve tarihleri hakkında bilgilendirme ileri bir tarihte yapılacaktır.