Lisansüstü Programlarda 03 Nisan 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Hakkında Açıklama

YÖK Başkanlığı tarafından 30.03.2023 tarihinde yapılan açıklama* ile duyurulan kararlar doğrultusunda, 2022-2023 Bahar yarıyılında 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren enstitümüz anabilim dallarında;

  1. Tüm tezli yüksek lisans programlarındaki ve doktora programındaki veriliş şekli yüz yüze olarak tanımlı tüm teorik dersler uzaktan öğretimle de verilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin bu dersleri uzaktan almaya devam etmek için herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
  2. Tüm tezsiz (örgün) yüksek lisans programlarındaki veriliş şekli yüz yüze olarak tanımlı tüm teorik dersler uzaktan öğretimle de verilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin bu dersleri uzaktan almaya devam etmek için herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
  3. Tüm lisansüstü programlardaki tüm teorik derslerin ara sınavları ALMS üzerinden çevrimiçi olarak (Ödev/Proje teslimi şeklinde olan ara sınavlar Turnitin kontrollü LTI Uygulamasından olmak üzere) yapılacaktır.
  4. 2023-2023 Bahar yarıyılı sonu tez savunma, tez izleme ve doktora yeterlik sınavları 31.03.2023 tarihi itibariyle yürürlükte olan lisansüstü akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
  5. İlgili lisansüstü programlarda derslere ait uygulamalar ve/veya tamamı uygulamaya dayalı dersler için ayrıca planlama yapılarak öğrencilerimize daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.

 

* YÖK Başkanlığı Açıklaması: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yok-baskani-ozvar-2022-2023-egitim-ogretim-bahar-donemi-ne-iliskin-alinan-yeni-kararlari-acikladi.aspx