EKİM AYI KONUKLARI

Doç. Dr. Ahmet Dağ (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Dağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden, doktora derecesini Kırklareli Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmaları Batı felsefesi, Aydınlanma, modernite-postmodernite gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Son dönemde transhümanizm ve posthümanizm gibi felsefi akımlar üzerinde çalışmaktadır. Ölümcül Şiddet: Baudrillard’ın Düşüncesi (2011), Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetinin Oluşumunda David Hume (2016), Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü (2018), İnsansız Dünya: Transhümanizm (2020), Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak (2022) adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca çok sayıda kitap bölümü ve akademik makalelerinin yanı sıra çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

 

Prof. C. Robert Cloninger (Washington University)

Prof. Dr. Claude Robert Cloninger Amerikalı psikiyatrist ve genetikçidir. Akıl sağlığı ve akıl hastalıklarının biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhani temelleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çekmiştir. Emekli Profesör Cloninger, daha önce St. Louis’teki Washington Üniversitesi’nde Wallace Renard psikiyatri profesörü olarak, psikoloji ve genetik profesörü olarak ve yine üniversite bünyesindeki Sansone Family Center for Well-Being adlı aile sağlığı merkezinin müdürü olarak çalıştı. Cloninger, Washington Üniversitesi Biyoloji ve Biyomedikal Bilimler Bölümü’nde evrimsel, nörobilim ve istatistiksel genetik programlarının bir üyesidir ve genel psikopatoloji, madde bağımlılığı ve kişilik bozukluklarının tedavisinde uzmandır.

2004 yılında Feeling Good: The Science of Well-Being adlı kitabını yayımladı. Cloninger, Anthropedia Vakfı’nın bir araştırma birimi olan Antropedia Enstitüsü’nün müdürü olarak görev yapmaktadır ve Anthropedia ile işbirliği içinde Know Yourself adlı DVD dizisinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Cloninger, birçok akademik ve tıp derneğinden başarı ödülleri almıştır ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Tıp Enstitüsü üyesidir. Dokuz kitap ve 450’den fazla makale yazmıştır ve Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISI) tarafından tanınan çalışmaları çok sayıda atıf alan bir psikiyatrist ve psikologdur.  Behavior Genetics, American Journal of Human Genetics, Archives of General Psychiatry ve Comprehensive Psychiatry gibi birçok akademik dergide editör olarak görev yapmıştır.

 

KASIM AYI KONUKLARI

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimci, bürokrat ve eski Millî Eğitim Bakanı’dır (2018-2021). Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Ziya Selçuk, TED Üniversitesi ve Maya Eğitim Kurumları’nın yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. 27 Şubat 2002 tarihinde Özel Maya Okulları’nı kurdu. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlandığı andan itibaren başarısız görülen ve uygulamaya konulmayan müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan “bilim ve eğitim” başlığının görüşmelerinde Türkiye’yi temsil etti. Millî Eğitim Bakanlığı görevi öncesinde Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 

Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER (Bergen Üniversitesi) 

Prof. Dr. Matthias Kaiser, Bergen Üniversitesi Bilimler ve İnsan Bilimleri Çalışma Merkezi’nde (SVT) ve Trondheim’daki NTNU’da profesördür. Münih, Oslo, Stanford ve Frankfurt üniversitelerinde eğitim görmüştür. Başlıca uzmanlık alanları arasında bilim felsefesi, bilim etiği, gıda etiği, teknoloji değerlendirmesi, politika ve bilim yer almaktadır. Auckland Üniversitesi’ndeki Koi Tū Centre for Informed Futures adlı araştırma merkezinin de üyesidir.

Academia Europaea seçilmiş üyesi (2021) ve European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) adlı kuruluşun yaşam boyu seçilmiş üyesi (2019) başta olmak üzere çeşitli ödüller almış olan Prof. Kaiser, Food Ethics (Springer) adlı bilimsel derginin kurucu editörüdür ve Science and Engineering Ethics (Springer), Etikk i praksis, TA TuP (KIT / ITAS), Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Journal of Empirical Research on Human Research Ethics ve Agriculture and Human Values adlı akademik dergilerin yayın kurullarında görev yapmıştır.

 

Buket Uzuner (Yazar)

Romancı, hikâyeci, gezi yazarı, çevre bilimci, feminist, hayvan ve çevre hakları savunucusu Buket Uzuner, Hacettepe Üniversitesi, (Norveç) Bergen Üniversitesi, (ABD) Michigan Üniversitesi’nde biyoloji ve çevrebilim eğitimi aldı. (Finlandiya) Tampere Teknik Üniversitesi ve ODTÜ’de araştırmacı olarak çalıştı. Romanları on dile çevrilen Buket Uzuner, 1993 yılında Balık İzlerinin Sesi romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü, Kumral Ada- Mavi Tuna romanıyla 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Ödülü’nü, 2016 yılında Ankara Üniversitesi ve Ankara Öykü̈ Günleri Derneğince verilen Öykü̈ Onur Ödülü’nü aldı. 1996 yılında (ABD) Iowa Üniversitesi’nin (IWP) “onur üyesi” olmuş, 2004 yılında da ODTÜ Senatosu tarafında takdir belgesiyle onurlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Kuruluş yılında Türkiye üniversiteleri, basını, meslek kuruluşları ve 81 ilin valiliklerinden oluşturulan jürinin oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 Başarılı Kadını’ndan biri olarak seçilmiştir. Uzuner,  Kanada Yazarlar Derneği (TWUG), Türkiye PEN Yazarlar Derneği üyesidir. Kuzey Amerika, Kuzey Sahra Afrikası ve Avrupa’ya yaptığı uzun tren seyahatlerinde edindiği gözlemlerle gezi yazarlığı alanında Türk edebiyatına başarılı eserler sunarak yeni bir pencere açtı. “İklim değişikliği” ve çevre sorunlarını ele aldığı, Türk Mitolojisi’nden fantastik ögeler kullandığı, kendisinin “tabiatla insan arasında bozulan aşk ilişkisinin” ifadesi olarak tanımladığı ‘Tabiat Dörtlemesi’ romanları; Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları “Su”, “Toprak”, “Hava” ve “Ateş” Türk edebiyatını ekoeleştiriyle buluşturan ilk eserlerdendir ve gerek okur gerekse araştırmacılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

 

NİSAN AYI (2024) KONUKLARI

 

Prof. Dr. Greg Clingham (Penn State University)

Prof. Dr. Greg Clingam halen Pennsylvania State Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsünde misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar Bucknell Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü ve Bucknell Üniveristesi Yayınları müdür olarak görev yapmıştır. Samuel Johnson uzmanı olan Prof. Clingham, Johnson üzerine yayımlanmış Cambridge Companion eserlerinin editörlüğünü yapmıştır. Buna ek olarak Dryden, Johnson, Boswell, Sir George Macartney gibi yazarlar üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Halen Clemson Üniversitesi Yayınlarında Eighteenth-Century Moments -1650-1850 adlı bir kitap serisinin editörlüğünü yapan ve müdürlüğü süresince Bucknell Üniversitesi Yayınlarını prestijli bir yayınevi konumuna getiren Prof. Clingham’ın akademiye ve on sekizinci yüzyıl araştırmalarına katkıları editörlüğü Anthony W. Lee tarafından yapılan A Clubbable Man: Essays on Eighteenth-Century Literature and Culture in Honor of Greg Clingham (2022) adlı anı kitabıyla ödüllendirilmiştir.