BAHAR DÖNEMİ

ŞUBAT AYI KONUKLARI

Reha Çamuroğlu

Reha Çamuroğlu 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Karacan Oxford, Büyük Larousse ve Ana Brittanica ansiklopedilerinde Türk Tarihi maddeleri yazdı. TBMM 23.Döneminde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Yayımlanmış 15 kitabı vardır.  “İkiilebir” romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2001’in en iyi romanı ödülüne layık görüldü. Aynı yıl “Hacı Bektaş Barış ve Dostluk Ödülü”nü aldı.

Ebru Koralı

MART AYI KONUKLARI

Prof. Dr. Kemal Sayar

Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine devam etti. 2000 yılında psikiyatri doçenti, 2008 yılında psikiyatri profesörü oldu.
Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde danışmanlık ve hakemlik yaptı. Psikiyatri konulu çok sayıda kongre ve sempozyumda düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı.
2002 yılında, Kanada McGill Üniversitesinde Transkültürel Psikiyatri Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde klinik şefliği görevlerini yürüttü.
Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı başkanıdır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra, Açık Radyo ve Star Tv’de Ruhun Labirentleri, TRT’de İnsanlık Hali adlı programı hazırladı ve sundu.

Prof. Dr. Kemal Görmez

1981 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında “Yerel Demokrasi ve Türk Belediyeciliği” başlıklı tezini tamamlayarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı doktora programından mezun oldu. 1993 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Yerelleşme, Çevre Sorunları ve Yerel Demokrasi üzerine kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Dünya Bankası ve Başbakanlık bünyesinde yürütülen projelerde danışmanlıkları ve proje yöneticilikleri bulunan Prof. Dr. Kemal Görmez halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Doç. Dr. Halid Üveysi

NİSAN AYI KONUKLARI

Prof. Dr. Greg Clingham (Penn State University)

Prof. Dr. Greg Clingam halen Pennsylvania State Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsünde misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar Bucknell Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü ve Bucknell Üniveristesi Yayınları müdür olarak görev yapmıştır. Samuel Johnson uzmanı olan Prof. Clingham, Johnson üzerine yayımlanmış Cambridge Companion eserlerinin editörlüğünü yapmıştır. Buna ek olarak Dryden, Johnson, Boswell, Sir George Macartney gibi yazarlar üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Halen Clemson Üniversitesi Yayınlarında Eighteenth-Century Moments -1650-1850 adlı bir kitap serisinin editörlüğünü yapan ve müdürlüğü süresince Bucknell Üniversitesi Yayınlarını prestijli bir yayınevi konumuna getiren Prof. Clingham’ın akademiye ve on sekizinci yüzyıl araştırmalarına katkıları editörlüğü Anthony W. Lee tarafından yapılan A Clubbable Man: Essays on Eighteenth-Century Literature and Culture in Honor of Greg Clingham (2022) adlı anı kitabıyla ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. Atilla Yayla

Siyaset bilimci. Ankara Üniversitesi Ekonomi Bölümü (1980) mezunu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans çalışmasını (1983), Siyaset Bilimi alanında doktorasını (1986) tamamladı. Bir süre Ankara’da gazetecilik yaptı (1980-82). 1984 yılında SBF’ye araştırma görevlisi olarak atandı. Yardımcı doçent unvanını aldıktan sonra bir süre daha SBF’de çalıştı ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi’ne geçti (1991-92). Bu üniversitede doçent olarak İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra; Türk Demokrasi Vakfı Müdür Yardımcılığı (1987-88), Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcılığı (1992-95) görevlerini üstlendi. 1997’de arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 2000 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İİBF’de Kamu Yönetimi Profesörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Siyaset, demokrasi ve tarih konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

Yurt içi görevlerinin yanı sıra konuk öğretim üyesi olarak 1988-89 arası Londra Üniversitesi’nde, 1996-97 arasında ABD George Mason Üniversitesi’nde bulundu. Uluslararası ve ulusal çeşitli konferans ve bilimsel toplantılara katılarak tebliğler sundu, konuşmalar yaptı. Çeşitli gazetelerde köşe yazıları yayınlandı.

Türk Siyasi İlimler Derneği, Liberal Düşünce Topluluğu Derneği ve Mont Pelerin Topluluğu üyesi, Liberal Düşünce dergisi yayın kurulu üyesidir. Ayrıca Piyasa dergisi editörü, Yorktown (ABD) Internet Üniversitesi öğretim üyesi, Center for New Europe Enstitüsü (Belçika ve Almanya’da yerleşik) uluslararası akademik danışma kurulu üyesidir.

Britanya ve ABD’de birkaç defa farklı üniversitelerde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. İngiltere Buckingham üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Sinan Çetinle birlikte Plato Film Okulu’nu meslek yüksek okuluna dönüştürerek, Gazi üniversitesi öğretim üyeliğine son vermiştir. Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini yürüttü. Halen Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Taşansu Türker

1977 yılında doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Lisans (1999) ve yüksek lisans (2002) derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) “uluslararası ilişkiler” bölümünden aldı. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü’nde “tarih” alanındaki doktorasını “Osmanlı ve Rusya İmparatorluklarında Emperyal Kimlik ve Milliyetçilik” başlıklı tezi ile 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında “siyasi tarih” alanında doçent unvanını aldı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Mülkiye – İdare Tarihi Bilim Dalı’nda 2018 yılına dek kesintisiz olarak doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana, kurucularından olduğu Mülkiye – Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. Osmanlı tarihi, Rusya tarihi, Ortadoğu, Türkistan, bölge çalışmaları, imparatorluk ve milliyetçilik, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası politika, strateji ve iş dünyası alanlarında yürüttüğü çalışmalar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayınlandı. ABD, Avrupa ve eski Sovyet coğrafyasında pek çok ülkede akademik çalışmalarını sürdürdü, dersler ve seminerler verdi. Akademik çalışmaları YÖK, Türk Petrol Vakfı, Sasakawa, Moskova Devlet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve AGİT gibi pek çok kurum tarafından desteklendi. TODAİE, ATASE Askeri Tarih Stratejik Araştırmalar Komisyonu ve Mülkiyeliler Birliği gibi kurumlarda üye ve yönetici olarak bulundu. İngilizce ve Rusça yanında çeşitli Türk, Slav ve Romans dillerine farklı seviyelerde hakimiyeti bulunmaktadır.

MAYIS AYI KONUKLARI

Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 Alanya doğumludur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993’te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı”nı tamamlamıştır. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başlamış, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de(LSE) doktora çalışmasına devam etmiştir. 

AK Parti Kurucu Üyesidir. 22., 23. ve 24. Dönem Antalya Milletvekilliği yapmıştır. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Eylül 2012’den bu yana AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesidir. TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), Başkan Yardımcılığı, Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Başkanlığı, Göç Alt Komitesi Başkanlığı, Turizm Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi, Ekonomik İşler ve Kalkınma Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi üyelikleri gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerini de üstlenmiştir. 2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı’na seçilmiş, bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter olmuştur. 7 Nisan 2014 tarihinde AKPM Onursal Başkanı unvanı verilmiştir. 27 Ocak 2012 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonu’nda AKPM’yi temsil etmiştir. AKPM’deki görevlerinin yanı sıra, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi (Batı Avrupa Birliği Asamblesi) Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 26 Aralık 2013 ve 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapmıştır. 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. 

Gülseren Budayıcıoğlu

1947 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1966 yılında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında önce TRT Ankara Radyosu’nda, daha sonra da TRT televizyonunda, kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. 1972’de Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, beş yıl boyunca görev yaptığı TRT’den ayrılarak, Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. 1977’de uzman oldu ve 1982 yılına kadar aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak meslek yaşamına devam etti. Bu dönemde bir yıl süreyle, Hacettepe Üniversitesi ve TRT’ nin iş birliği ile hazırlanan ve TRT Televizyonlarından canlı olarak yayınlanan, “İnsan ve Dünyası” adlı sağlık ve eğitim programlarında, yapımcı ve sunucu olarak görev aldı.

1982 yılında doçent olmak üzereyken, Üniversite’den ayrıldı. 2005 yılına kadar, 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalıştı. 2004 yılında, farklı tanı gruplarından hastalarıyla görüşmelerini bire bir kaleme aldığı “Madalyonun İçi” adlı kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı.

07.03.2005 tarihinde en büyük hayalini gerçekleştirerek, her kesimden insanın sosyal güvencelerini kullanarak başvurabileceği, T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara’nın ilk özel psikiyatri merkezi olan Madalyon Psikiyatri Merkezi’ ni kurdu.

Eşini 2007 yılında kaybeden ve iki çocuğu bulunan Budayıcıoğlu, halen ülkemizin en büyük özel psikiyatri merkezi olma özelliğini koruyan Madalyon Psikiyatri Merkezi’nin başkanı olarak meslek yaşantısını sürdürürken, bir yandan da hastaları ile yaptığı görüşmeleri bire bir anlatan, psikiyatriyi kuramsal olmaktan çıkarıp pratik yaşam içinde kitlelere sunan kitaplar yazmaya devam etmektedir.

2008 yılında “Günahın Üç Rengi”, 2011 yılında “Hayata Dön”, 2015 yılında  “Kral Kaybederse” adlı kitapları yine Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. “Camdaki Kız” ise 8 Mart 2019 tarihinde Doğan Kitap tarafından yayınlanmış ve ilk haftasında çok satanlar arasına girmeyi başarmıştır. Altıncı kitabı “Hayatın Sesi” 16 Şubat 2022 tarihinde Doğan Kitap tarafından yayınlanmış, “Kırmızı Pelerin” adlı kitabı ise 16 Kasım 2022 tarihinde yine Doğan Kitap tarafından yayınlanarak çok satanlar arasında yerini almıştır. 2023 te yayınlanan on kitabı Görünmeyen Kadınlar da şu an çok satanlar arasına girmiştir.

Aynı zamanda kitapları televizyon dizilerine de ilham kaynağı olmuştur. İstanbullu Gelin isimli televizyon dizisi Hayat Dön adlı eserinden uyarlanmıştır ve dizi çekimleri Gülseren Budayıcıoğlu’nun metin ve kurgu danışmanlığında devam etmiştir. Dizi Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi görmüş, 2018 Kasım ayında Amerika’da yapılan Uluslararası EmmyÖdülleri’ne aday gösterilmiştir.

Yine Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi Camdaki Kız adlı kitabında yer alan yaşanmış bir hikâyeden uyarlanmıştır. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Çöp Adam, Ömer isimli televizyon dizileri ve Atiye, Kulüp, Terzi isimli dijital platformlarda yayınlanan dizi filmler de yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarında yer alan gerçek hayat hikâyelerinden uyarlanmış ve kendisinin tasarım- proje danışmanlığında çekilmiştir.

Kitapları, filmlere konu olan eserleri ve mesleki çalışmaları ile birçok alanda ödüle layık görülmüştür. Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği kurucusu ve başkanıdır.

Prof. Dr. Sadık Türker

Prof. Dr. Sadık Türker 1970 yılında Aydın’da doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Aydın’da tamamladı; 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek lisansa başladı. 1996 yılından 2001 yılına kadar aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998’de yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı. 2002 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümünde Yrd. Doç. Dr. kadrosuyla 2009 yılına kadar çalıştı. 2010 yılında Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümünün kuruluşunda görev aldı. 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesi’nde, aldığı post-doc araştırma ödülüyle 2003-2004 yıllarında Toronto Üniversitesinde çalıştı. 2006 yılından itibaren Taylor&Francis’de History and Philosophy of Logic dergisinde editörlüğe, 2015 yılından itibaren Google Academia Türkiye editörlüğüne başladı. Ayrıca yurtiçindeki çeşitli dergi ve yayınevlerinin yanı sıra Anthem Press (Londra) gibi uluslararası yayınevlerine akademik danışmanlık yapmaktadır. Arapça, İngilizce ve Fransızca bilen Sadık Türker mantık tarihi ve felsefesi, İslam-Batı düşünceleri karşılaştırmalı tarihi ve dil felsefesi konularında uzmandır. Felsefe Bölüm başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreterliği gibi idari görevler yapmış olan Sadık Türker, halen Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

 

GÜZ DÖNEMİ

EKİM AYI KONUKLARI

Doç. Dr. Ahmet Dağ (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Dağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden, doktora derecesini Kırklareli Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmaları Batı felsefesi, Aydınlanma, modernite-postmodernite gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Son dönemde transhümanizm ve posthümanizm gibi felsefi akımlar üzerinde çalışmaktadır. Ölümcül Şiddet: Baudrillard’ın Düşüncesi (2011), Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetinin Oluşumunda David Hume (2016), Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü (2018), İnsansız Dünya: Transhümanizm (2020), Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak (2022) adlı kitapları yayımlanmıştır. Ayrıca çok sayıda kitap bölümü ve akademik makalelerinin yanı sıra çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

 

Prof. C. Robert Cloninger (Washington University)

Prof. Dr. Claude Robert Cloninger Amerikalı psikiyatrist ve genetikçidir. Akıl sağlığı ve akıl hastalıklarının biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhani temelleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çekmiştir. Emekli Profesör Cloninger, daha önce St. Louis’teki Washington Üniversitesi’nde Wallace Renard psikiyatri profesörü olarak, psikoloji ve genetik profesörü olarak ve yine üniversite bünyesindeki Sansone Family Center for Well-Being adlı aile sağlığı merkezinin müdürü olarak çalıştı. Cloninger, Washington Üniversitesi Biyoloji ve Biyomedikal Bilimler Bölümü’nde evrimsel, nörobilim ve istatistiksel genetik programlarının bir üyesidir ve genel psikopatoloji, madde bağımlılığı ve kişilik bozukluklarının tedavisinde uzmandır.

2004 yılında Feeling Good: The Science of Well-Being adlı kitabını yayımladı. Cloninger, Anthropedia Vakfı’nın bir araştırma birimi olan Antropedia Enstitüsü’nün müdürü olarak görev yapmaktadır ve Anthropedia ile işbirliği içinde Know Yourself adlı DVD dizisinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Cloninger, birçok akademik ve tıp derneğinden başarı ödülleri almıştır ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin Tıp Enstitüsü üyesidir. Dokuz kitap ve 450’den fazla makale yazmıştır ve Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISI) tarafından tanınan çalışmaları çok sayıda atıf alan bir psikiyatrist ve psikologdur.  Behavior Genetics, American Journal of Human Genetics, Archives of General Psychiatry ve Comprehensive Psychiatry gibi birçok akademik dergide editör olarak görev yapmıştır.

 

KASIM AYI KONUKLARI

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimci, bürokrat ve eski Millî Eğitim Bakanı’dır (2018-2021). Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Ziya Selçuk, TED Üniversitesi ve Maya Eğitim Kurumları’nın yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. 27 Şubat 2002 tarihinde Özel Maya Okulları’nı kurdu. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlandığı andan itibaren başarısız görülen ve uygulamaya konulmayan müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan “bilim ve eğitim” başlığının görüşmelerinde Türkiye’yi temsil etti. Millî Eğitim Bakanlığı görevi öncesinde Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 

Prof. Dr. Carl Walter Matthias KAISER (Bergen Üniversitesi) 

Prof. Dr. Matthias Kaiser, Bergen Üniversitesi Bilimler ve İnsan Bilimleri Çalışma Merkezi’nde (SVT) ve Trondheim’daki NTNU’da profesördür. Münih, Oslo, Stanford ve Frankfurt üniversitelerinde eğitim görmüştür. Başlıca uzmanlık alanları arasında bilim felsefesi, bilim etiği, gıda etiği, teknoloji değerlendirmesi, politika ve bilim yer almaktadır. Auckland Üniversitesi’ndeki Koi Tū Centre for Informed Futures adlı araştırma merkezinin de üyesidir.

Academia Europaea seçilmiş üyesi (2021) ve European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) adlı kuruluşun yaşam boyu seçilmiş üyesi (2019) başta olmak üzere çeşitli ödüller almış olan Prof. Kaiser, Food Ethics (Springer) adlı bilimsel derginin kurucu editörüdür ve Science and Engineering Ethics (Springer), Etikk i praksis, TA TuP (KIT / ITAS), Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Journal of Empirical Research on Human Research Ethics ve Agriculture and Human Values adlı akademik dergilerin yayın kurullarında görev yapmıştır.

 

Buket Uzuner (Yazar)

Romancı, hikâyeci, gezi yazarı, çevre bilimci, feminist, hayvan ve çevre hakları savunucusu Buket Uzuner, Hacettepe Üniversitesi, (Norveç) Bergen Üniversitesi, (ABD) Michigan Üniversitesi’nde biyoloji ve çevrebilim eğitimi aldı. (Finlandiya) Tampere Teknik Üniversitesi ve ODTÜ’de araştırmacı olarak çalıştı. Romanları on dile çevrilen Buket Uzuner, 1993 yılında Balık İzlerinin Sesi romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü, Kumral Ada- Mavi Tuna romanıyla 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Ödülü’nü, 2016 yılında Ankara Üniversitesi ve Ankara Öykü̈ Günleri Derneğince verilen Öykü̈ Onur Ödülü’nü aldı. 1996 yılında (ABD) Iowa Üniversitesi’nin (IWP) “onur üyesi” olmuş, 2004 yılında da ODTÜ Senatosu tarafında takdir belgesiyle onurlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Kuruluş yılında Türkiye üniversiteleri, basını, meslek kuruluşları ve 81 ilin valiliklerinden oluşturulan jürinin oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 Başarılı Kadını’ndan biri olarak seçilmiştir. Uzuner,  Kanada Yazarlar Derneği (TWUG), Türkiye PEN Yazarlar Derneği üyesidir. Kuzey Amerika, Kuzey Sahra Afrikası ve Avrupa’ya yaptığı uzun tren seyahatlerinde edindiği gözlemlerle gezi yazarlığı alanında Türk edebiyatına başarılı eserler sunarak yeni bir pencere açtı. “İklim değişikliği” ve çevre sorunlarını ele aldığı, Türk Mitolojisi’nden fantastik ögeler kullandığı, kendisinin “tabiatla insan arasında bozulan aşk ilişkisinin” ifadesi olarak tanımladığı ‘Tabiat Dörtlemesi’ romanları; Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları “Su”, “Toprak”, “Hava” ve “Ateş” Türk edebiyatını ekoeleştiriyle buluşturan ilk eserlerdendir ve gerek okur gerekse araştırmacılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

 

ARALIK AYI KONUKLARI

Alev Alatlı

1944’te İzmir’de doğdu.  Liseyi Tokyo’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi & Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden (Nashville,Tennessee) aldı. Felsefe öğrenimine  de başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College’de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974’de Türkiye’ye döndü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte “Bizim English” adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı. 1985 ve 1986 yıllarında Edward Said’in “Haberlerin Ağında Islam” (Covering Islam) and “Filistin’in Sorunu” (The Question of Palestine) yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar, 1986’da Tunus’ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası” ile onurlandırıldı. 2006 yılında Rusya’da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü’nü aldı. 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi oldu. 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı. 2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Kent bilimci, araştırmacı-yazar. 19 Ağustos 1932, Trabzon doğumlu. Trabzon Cudi Bey İlkokulu (1944), Trabzon Lisesi (1950), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1954), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1955) ve New York Üniversitesi Masochusettes Teknoloji Enstitüsü (1960) mezunu. 1957 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak girdi. Burada doktorasını verip (1961), doçentliğe (1965) ve profesörlüğe (1971) yükseldi. SBF, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve KTTC Doğu Akdeniz Üniversitelerinde öğretim üyeliği; SBF’de dekanlık (1971-75), İskân ve Şehircilik Enstitüsü Müdürlüğü (1982), Ankara Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık görevlerinde bulundu. Bölge planlaması ve şehircilik üzerine yaptığı araştırmalar ile bu alanda yazdığı kitaplarıyla tanındı.