Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Tezli – Tezsiz)

Yüksek Lisans Programı, turizmde sürdürülebilirlik politika, ilke ve uygulamalarına odaklanmaktadır. Son yıllarda salgın koşulları, küresel ve bölgesel krizler ile çatışmalardan etkilenen turizm sektörünün toparlanma sürecinde sektörün rekabetçiliği ve sürdürülebilir turizm yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Küresel eğilimlere yönelik yapılan araştırmalar, yalnızca politika yapıcıların değil, aynı zamanda sektörün büyük oyuncularının ve tüketicilerinin tercihlerinin de sürdürülebilirlikten yana olduğunu ortaya koymaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği turizm stratejisinde turizmde gelir artışı, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik ilkelerini benimsemiştir. Bu çerçevede TGA tarafından 2022 yılında GSTC ile iş birliği halinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı başlatılmıştır. Covid-19 sonrası dönemde Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesini hedefleyen bu program Türkiye’deki konaklama tesislerinde uygulamaya geçecektir. TGA’nın sahibi olduğu kriter seti ve program, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) tarafından tanınmış ve GSTC kriterlerine birebir uyumludur.

Kapadokya Üniversitesi, sürdürülebilir turizme yönelik yaptığı çalışmaların bir parçası olarak 2021 yılından itibaren GSTC’nin kurumsal üyesidir. Kapadokya Üniversitesi, GSTC ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye’de GSTC onaylı ve sertifikalı eğitim düzenlemeye yetkili tek kuruluştur. Turizm profesyonellerinin, yöneticilerinin ve akademisyenlerin sürdürülebilir turizm ile ilgili teorik ve pratik bilgi birikimini artırmayı ve sürdürülebilirliğe dayalı iş modellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler Türkçe olarak online ve yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı, GSTC iş birliği ile geliştirilmiştir. Program küresel çapta seyahat ve turizm sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamalarına temel teşkil eden tüm önemli ilke ve konuları kapsamaktadır. Programda yer alan GSTC Kriterlerine yönelik dersi tamamlayan öğrenciler sınava girerek uluslararası geçerliliği olan GSTC Sürdürülebilir Turizm Profesyonel Sertifikası (STTP) almaya hak kazanmaktadırlar.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Başvuru Koşulları

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak.

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sözel veya eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almış olmak.

ç. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak.

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde;
Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) hesaplaması esas alınır.

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.