Psikoloji (Tezli)

Psikoloji bilimi, zihinsel süreçlerin ve davranışların derinlemesine anlaşılmasını sağlayan dinamik bir alandır. Eğer insan zihninin ve davranışlarının karmaşık doğasını anlamayı istiyorsanız, Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı size istediğiniz yolu açabilir. Bu program, psikolojiye ilgi duyan öğrencilere kapsamlı bir eğitim ve araştırma ortamı sunarak, mezunlarını alanlarında uzmanlaşmış ve alana katkı sağlayabilecek profesyoneller olarak yetiştirir.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı, öğrencilere temel psikoloji alanlarında derinlemesine bir anlayış kazandırma, araştırma yeteneklerini geliştirme ve psikolojik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek geniş kariyer fırsatları sunma amacını taşır. Öğrencilere istatistiksel analiz ve araştırma yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlayan program, mezunlarının bağımsız araştırmalar yapma yeteneklerini geliştirir. Bu sayede mezunların, özgün araştırmalar ve eleştirel analizlerle alana katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda, eğitim planlama, sosyal politikalar, iletişim süreçleri, halk sağlığı müdahaleleri gibi farklı alanlarda psikoloji ilkelerini gerçek dünya uygulamalarıyla birleştirme fırsatı sunarak öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Böylece program, öğrencilere farklı psikoloji alanlarına yönelik kariyer seçeneklerini keşfetme ve netleştirme şansı vererek çeşitli kariyer yollarına hazırlık sunar.

Psikoloji yüksek lisans programı, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji gibi psikolojinin farklı alanlarını kapsayan geniş bir ders yelpazesi sunar. Bu çeşitlilik sayesinde öğrenciler, psikolojinin farklı yönlerini keşfederek ilgi alanlarını belirleme fırsatı bulurlar.

Öğrenciler, bölümümüzün uygulamalı bilimler ve klinik gözlem-görüşme laboratuvarlarındaki, aynalı gözlem salonu, ses ve görsel izleme kayıt ekipmanları, göz-izleme cihazları, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri gibi teknik olanaklar sayesinde kazandıkları bilgileri deneyime aktararak araştırma, gözlem ve görüşme becerilerini geliştirme olanağı bulurlar.

Program tamamlandığında yüksek lisans derecesi kazanılmaktadır.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Değerlendirme Esasları

Programa kabul edilecek öğrenciler, bu koşulları sağlayanlar arasından ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i ve yazılı veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülâkat sınavı sonucunun da %35’i dikkate alınarak, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla genel toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılarak belirlenir.

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden Psikoloji lisans derecesi almış olmak.*
 2. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden 69.66 genel akademik ortalamaya sahip olmak.
 3. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizcede en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 55 eş değeri puan almış olmak.**
 4. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almış olmak ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde en az 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

* Psikoloji alanı ile ilgili alanların lisans bölümlerinden mezun olanlar bilimsel hazırlık derslerini alma ve tamamlama koşuluyla ile programa kabul edilir. 

**YDS/YÖKDİL sınav puanı olmayan adaylar, Üniversitemiz tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı‘na girebilirler.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

 1. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.
 2. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:
 3. Özgeçmiş,
 4. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 6. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 7. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 8. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 9. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 10. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 11. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 12. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.