* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Sinan AKILLI Başkan Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURGAYLI ZENGİN Üye Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER  Üye Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Halil Burak SAKAL Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN Üye Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR Üye Öğretim Üyesi