Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli – Tezsiz)

Gastronomi turizm, kültür, sanat ve gıda bilimiyle beraber yol alabilen multidisipliner bir bilim dalıdır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programında gıda ve yiyecek alanının medya ve kültür-sanat, tarih, sürdürülebilir üretim ve yönetim konuları ile kesiştiği konulara odaklanılmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda “gastronomi” alanıyla ilgili tez çalışmalarının sayısı oldukça artmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında yiyeceklerin süreç içerisindeki değişimi, beslenme alışkanlıkları, güncel mutfak eğilimleri ve yöresel mutfak kimliklerinin oluşumunun incelenmesi, gıdanın kültür ile bağının ortaya konulması, yiyecek- içecek işletmelerinde maliyet yönetimi, yeni ürün geliştirme, maliyet ve verimlilik ilişkileri, müşteri ilişkileri ve hizmet fonksiyonlarının analiz edilmesi, sürdürülebilir turizm faaliyetlerinde gastronominin önemi konusunda kapsamlı bir eğitimin verilmesi hedeflenmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı mezunları gastronomi ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanarak, hem yiyecek içecek alanında hem de akademik yapılanma içinde kendini geliştirmiş uzman bireyler olacaktır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Başvuru Koşulları (Tezli)

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak.

b. Lisans düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53,33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 puan almış olmak,

d. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil puanı aldığını gösterir belge (varsa)
 5. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 7. 3 fotoğraf
 8. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Başvuru Koşulları (Tezsiz)

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak.

b. Lisans düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53,33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.