Turist Rehberliği (Tezli-Tezsiz)

Dünya turizmi son sekiz yıldır dünya sektör ortalamalarının üstünde büyümektedir. Türkiye bu pastadan önemli ölçüde pay alarak UNWTO 2018 küresel sıralamasında ziyaretçi sayısı bakımından altıncı, gelir bakımından 14. sırada yer almış ve Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasına girmiştir. Turizm, tarım ve savunma sanayi ile birlikte ülkemizin üç öncelikli gelişme alanından biri olarak belirlenmiştir. Ziyaretçi sayısı sıralamasında dünyada altıncı olan Türk turizmi küresel rekabetçilik endeksinde 43. sıradır. Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, rekabet gücünü artırmasından geçmektedir. Rekabet gücünün artırılmasının olmazsa olmazı, yüksek nitelikli turizm çalışanlarıdır. Turizm rehberleri Türkiye’nin hedeflere ulaşmada en önemli rolü üstlenirler.

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine arkeoloji, mitoloji, tarih, coğrafya gibi temel rehberlik dersleri vermenin yanında saha pratiğine yönelik de ders sunmaktadır. Meslek etiği, üzerinde titizlikle durulan bir konudur. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin, bitirme projesi hazırlayarak bir konuda uzmanlaşması beklenmektedir.

Türkiye’nin en önemli kültür turizmi lokasyonu olan Kapadokya, program öğrencilerine, önde gelen turizm acentelerinin destekleriyle uygulamalı eğitim alma fırsatı sunmakta; onların mezuniyetlerinin ardından sektörde kısa zamanda yer edinmelerine imkân tanımaktadır. Sahada aktif olarak çalışan deneyimli rehberlerden oluşan akademik kadromuz sayesinde öğrenciler, sağlam teorik bilginin yanında pratik ve güncel bilgileri de rahatlıkla takip edebilmektedir.

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı mezunları, mevzuatta belirtilen TUREB bölge gezilerini ve dil şartlarını tamamlamaları halinde, turist rehberi kokartı alabilirler.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşerî Bilimler, Fen-Edebiyat, Edebiyat, Eğitim, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Hukuk fakülteleri bünyelerinde bulunan bölümlerden, en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,
 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES)sözel veya eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almış olmak.
 4. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4.Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,
 3. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4.Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.