Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ali Yüce

ali.yuce@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:De Paul Üniversitesi/ Bilgisayar Bilimi/2010 [BR] Yüksek Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi/ Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri/2017 [BR]Doktora: Doğu Akdeniz Üniversitesi/ Turizm İşletmeciliği/ Devam Ediyor