Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Ali Yüce

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Turist Rehberliği (Tezsiz)

ali.yuce@kapadokya.edu.tr

038435305009


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans:De Paul Üniversitesi  Bilgisayar Bilimi 2010
  • Yüksek Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2017
  • Doktora: Doğu Akdeniz Üniversitesi  Turizm İşletmeciliği 2020