Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ayşe Meral Timur

ayse.timur@kapadokya.edu.tr

0216 588 0010-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi/Temel Bilimler/1987