Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Zencir Şen

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli – Tezsiz)

Odyoloji (Tezli – Tezsiz)

aysegul.sen@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2006
  • Yüksek Lisans: Anadolu Üniversite Dil ve Konuşma Terapistliği 2011
  • Doktora: Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği 2017