Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Sümer

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli- Tezsiz )

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)

cagdas.sumer@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009

AKADEMİK AŞAMALAR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Bşk.

  • Lisans: Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2003
  • Bütünleşik Doktora: Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2020
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.