Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Can Ulusoy

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli- Tezsiz )

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli)

Doktora

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

can.ulusoy@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi 2005
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2009
  • Doktora: Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi 2015