Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Duygu Bora

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Turist Rehberliği (Tezsiz)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli)

duygu.bora@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009

AKADEMİK AŞAMALAR

Turizm Rehberliği A.B.D. Bşk.

  • Lisans: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2012
  • Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 2015
  • Doktora: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 2019