Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İngiliz Dili ve Edebiyatı ( Tezli-Tezsiz)

Kültürel Çalışmalar (Tezli)

ekin.ozdemirci@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 2003
  • Yüksek Lisans: Universite de Toulouse II Le Mirail Master Arts du Spectacle et Medias 2008
  • Doktora: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 2012
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.