Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Demir Özer

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli-Tezsiz)

ezgi.ozer@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D. Başkanı.

  • Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2009
  • Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2012
  • Doktora: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2018