Akademik Kadro


Prof. Dr. Hasan Ali Karasar

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli - Tezsiz )

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli- Tezsiz )

Uluslararası İlişkiler (Tezli - Tezsiz)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora Programı )

hasanali.karasar@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans : Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1994
  • Yüksek Lisans : Marquette Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1996
  • Doktora : Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2002