Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Kuran

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler ( Tezli )

hikmet.kuran@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler A.B.D. Bşk.

  • Lisans: ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2009
  • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri 2014
  • Doktora: Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri 2019
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.