Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Celalettin Cihan

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Odyoloji (Tezli – Tezsiz)

mcelalettincihan@gmail.com

+90 (384) 353 5009/1600


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
  • Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
  • Tıpta Uzmanlık: Erciyes Üniversitesi KBB 2009