Akademik Kadro


Prof. Dr. Murat Doğan

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli – Tezsiz)

Odyoloji (Tezli – Tezsiz)

m.doğan@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Dil ve Konuşma Terapisi A.B.D. Bşk. Lisans: Selçuk Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2002 [BR] Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2002 [BR] Doktora: Selçuk Üniversitesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon/2008