Akademik Kadro


Prof. Dr. Rıfat Yıldız

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ( Tezli- Tezsiz)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora Programı )

rifat.yildiz@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Hamburg Üniversitesi İktisat 1977
  • Yüksek Lisans: Hamburg Üniversitesi İktisat 1977
  • Doktora: Atatürk Üniversitesi İktisat 1986