Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (Tezli- Tezsiz)

rukiye.yalap@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Erciyes Üniversitesi Ebelik 2002
  • Lisansüstü: Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 2005
  • Doktora: Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 2011