Akademik Kadro


Prof. Dr. Ruşen Yalçın Keleş

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler ( Tezli )

keles@politics.ankara.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi 1954
  • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi 1954
  • Doktora: Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi 1961