Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Suat Taşkesen

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora Programı )

suat.taskesen@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009

05063993897

AKADEMİK AŞAMALAR

Uluslararası ilişkiler A.B.D. Başkanı.

  • Lisans: Ankara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler
  • Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler
  • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.