Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul Ongun

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli - Tezsiz)

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli)

tugrulkeskin@t.shu.edu.cn

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: Anadolu Üniversitesi İşletme 1992
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi İktisat Sosyolojisi 1997
  • Doktora: Virginia Technical University Sosyoloji 2009