Akademik Kadro


Prof. Dr. Vesile Şenol

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (Tezli- Tezsiz)

vesile.senol@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans: İstanbul Üniversitesi Sağlık Eğitimi 1997
  • Lisansüstü: Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 2000
  • Doktora: Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 2006