İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İleri Teknolojiler Yüksek Lisans programı, bilgilerini genişletmek, yeni beceriler öğrenmek ve nanoteknoloji ileri malzeme teknikleri, yapay zeka ve gelişmiş yazılım ve donanım sistemleri konusunda kariyerlerini ilerletmek isteyen profesyoneller için tasarlanmış, ders ve proje tabanlı, ileri düzey bir programdır. Polimer ve polimer esaslı kompozit akıllı malzemeler ve nano üretim için olanak sağlayan teknolojilere biyoteknoloji, yapay zeka nesnelerin interneti gibi güncel teknolojik başlıklara odaklanan bu öncü program, mevcut ve yeni nesil teknoloji üretimi için en son modelleme, imalat, metroloji ve cihaz karakterizasyon yöntemlerine odaklanan uygulamalı bir öğrenme yaklaşımı kullanacaktır.

Programda, hava aracı bileşenleri ve alt sistemlerinin tasarımı üzerine yoğunlaşılacak, bu ürünlerin imalatı için polimer ve polimer esaslı kompozit akıllı malzemelerin geliştirilmesi, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ile bu malzeme ve yöntemlerin hava araçlarına yönelik donanımlarda kullanılması ve bu tür ürünlerin prototiplerinin oluşturulması ile yapılacak test çalışmalarının uygulanması aşamalarının tamamını içerecek AR-GE çalışmaları yürütülecektir.

Kapadokya Üniversitesi İleri Teknolojiler Yüksek Lisans programı, gelişmekte olan Türkiye’de bilim ve sanayi topluluklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında güçlü bilimsel altyapıya sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki bilim ve/ veya mühendislik alanında üniversitelerden alınmış lisans diplomasına sahip olmak.

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

İleri Teknolojiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.