Oral İmplantoloji (Tezsiz)

Diş hekimliğinin en temel hedefi, hastaların estetik ve fonksiyonel beklentilerini karşılamak ve buna uygun tedavi seçenekleri sunmaktır. Bu amaçla dental implant uygulamaları gün geçtikçe artan bir oranda diş hekimliği pratiğinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı, alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve niceliğini artırmayı, toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu programın amacı; güncel ve kanıta dayalı bilgiyi pratik beceri ile harmanlayarak, çözüm odaklı bireyler yetiştirerek, topluma sunulan sağlık hizmetinin güçlendirilmesi ve bu sağlık hizmetine kalite kazandırılabilmesidir. Programda yer alan bireyler, “Oral İmplantoloji” alanında kanıta dayalı bilgiler ile donanarak güncel tedavi yaklaşımlarını benimsemekte ve uygulamaktadırlar. Aynı zamanda öğrencilere implant uygulamaları ile ilgili beceri ve psikomotor özellikleri kazandırılmaktadır.

Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı, diş hekimine oral implantoloji uygulamalarında ve klinik uygulamalarda bilimsel gelişmeleri takip etme, araştırma, literatür tarama yeterliliğini kazandırmakla birlikte, bağımsız olarak tedavi konseptlerini planlayıp uygulayabilmelerini sağlamaktadır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %15’i
 3. Sözlü mülakat sınavının %35’i (Mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak başarı ön koşuludur.)

Başvuru Koşulları

a. Diş Hekimliği Fakültesini lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) başarıyla tamamlamış olmak;

b. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.