Kültürel Çalışmalar (Tezsiz – Uzaktan)

Kültürel Çalışmalar;  Türkoloji, filoloji, iletişim, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanlarda ortak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak üzere tasarlanmış bir yüksek lisans programıdır.

Program mezunlarının kimlik, ideoloji, toplumsal bellek, küreselleşme, milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, popüler kültür gibi dinamiklere ve antropoloji, sosyoloji, tarih, dilbilim gibi alan ve konulara yaklaşımlarında farklı bakış açıları kazanmaları ve bu konuları bilimsel olarak ele alma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda, “Pozitif Psikoloji”, “Medya Sosyolojisi”, “Eski Türk Kültüründe Müzik”, “Film ve Müzik Dili”, “Toplum Dilbilim”, “Türk Kültüründe Medyatik Dil Alanları”, “Ekosinema”, “Ütopya ve Distopya”, “Sovyet Dönemi Türk Edebiyatı “, “Orta Asya’dan Anadolu’ya İslam Öncesi Türk Kültürü”, “Söylem Çözümlemesi”, “Göstergebilim”, “Eski Türklerde Diplomasi” gibi derslerden oluşan geniş aralıklı bir çerçeve sunulmaktadır.

Kariyerlerine araştırmacı ve akademisyen olarak devam etmeyi düşünen öğrenciler ilgi duydukları alanlarda ders ve tez konusu seçebileceklerdir. Kültür sektöründe ya da devlet kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev almak üzere uzmanlaşmayı tercih eden öğrencilerimiz tezsiz programı tercih edebilirler. Programa tezsiz başlayarak daha sonra tezli programa geçmek de mümkündür.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde;
Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) hesaplaması esas alınır.

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşerî Bilimler, Fen-Edebiyat, Edebiyat, Eğitim, İletişim, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimleri, Hukuk ve Turizm fakülteleri bünyelerinde bulunan bölümlerden, en az 4 yıllık programlardan, lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,
 3. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programında, öğretmenlere %10 indirim uygulanır.

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan Öğretim) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu

2. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

3. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan Öğretim) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Kültürel Çalışmalar (Tezli – Örgün) Yüksek Lisans programı için tıklayınız.