Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Duygu Oylubaş Katfar

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Kültürel Çalışmalar (Tezli)

duygu.oylubas@kapadokya.edu.tr

0384 535 5009

AKADEMİK AŞAMALAR

Kültürel Çalışmalar A.B.D. Bşk.

  • Lisans: Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2009
  • Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2014
  • Doktora: Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2020
YÖK Akademik Özgeçmiş sayfası için tıklayınız.