Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütçü

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Oral İmplantoloji (Tezsiz)

serdar.sutcu@kapadokya.edu.tr

+903843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

  • Lisans:  Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 1983
  • Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1983
  • Doktora: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 1996