Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Armağan Caner

armagan.caner@gmail.com

0384 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Fizik/2003 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Fizik/2006 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Biyofizik/2018