Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi AYŞEGÜL YILDIZ

aysegul.yildiz@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Hemşirelik/2013 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Halk Sağlığı Hemşireliği/2016