Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Berkuk Sandıkcı

berkuk.sandikci@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Uçak Gövde-Motor Bakım/2014