Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Buket Köremezli

buket.koremezli@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-185


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/Türkçe Öğretmenliği/2005 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Yeni Türk Dili/2009 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Türk Dili Edebiyatı/Devam ediyor