Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Buket Palancı

buket.palanci@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Akdeniz Üniversitesi/Sosyoloji/2008 [BR] Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği/2009