Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Elif Kütahneci

elif.kutahneci@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2014 [BR] Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2018