Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Metin Gemici

elif.metin@kapadokya.edu.tr

0 (384) 353 5009-200


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Başkent Üniversitesi/Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri/2007 [BR] Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Hemşirelik/Devam ediyor