Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Emin Dişli

emin.disli@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/2000[BR]Yüksek Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/2000