Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi FERHAT KORKMAZ

ferhat.korkmaz@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2008 [BR] Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Odyoloji/2014 [BR] Doktora: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Kulak Burun Boğaz/2014