Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Fuad Najafi - Ağız-Diş, Çene Cerrahisi

fouad.najafi@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Selçuk Üniversitesi/Diş Hekimliği/2011 [BR] Uzmanlık: Selçuk Üniversitesi/Diş Hekimliği/2011 [BR] Doktora: Selçuk Üniversitesi/Ağız Diş ve Çene Cerrahisi/2017