Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi FUNDA FİRUZ AKTAN

funda.aktan@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi/İktisat-İşletme/1994