Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gizem KARABUDAK

gizem.karabudak@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/İktisat/2009 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Hizmet/2016