Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gülşen Çiner

gssener@yahoo.com

0216 588 0010


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri/2012