Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Ünsün - Patoloji


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Atatürk Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1971 [BR] Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1974 [BR] Doktora: Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji/1978